Drumstick Rosenørns Allé 66 1970 Frederiksberg

450 meter fra Forum Metro st.
Pasted Graphic

Link : Google Maps